Vilkår og bruksbetingelser

Innledning

Disse vilkårene og betingelsene regulerer bruk av din brukerkonto på Eserien.no og vårt påloggingssystem «GGID». GGID er et felles innloggingssystem for nettstedene i Good Game AS og partnere.

Din avtalepart er Good Game AS (Org nummer 920 519 504 mva), Hegdehaugsveien 29, 0352 Oslo.

Generelle vilkår

Good Games produkter er tilgjengelige på Internett og bruk forutsetter tilgang til Internett med egnet enhet for å kunne bruke tjenesten. Good Game påtar seg ikke noe ansvar for brukerens utstyr, nettilgang eller mulighet til å lese tjenesten.

Good Game AS forbeholder seg retten til å lagre informasjon om bruksvaner på sine nettsider.

Brukerkonto

Din brukerkonto er personlig og du er selv ansvarlig for å holde brukernavn og passord sikkert oppbevart. Du vil være ansvarlig for alle bestillinger foretatt med din brukerkonto hos oss.

Ved registrering av brukerkonto må du oppgi en gyldig e-postadresse.

Brukeropplysninger

Good Game AS vil behandle personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Personvern

Les om vår personvernpraksis her.

Verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal Oslo Tingrett forelegges konflikten til avgjørelse.

Kundeservice

Alle henvendelser til kundeservice rettes til support@goodgame.no.

Firmainformasjon

Good Game AS
Hegdehaugsveien 29
0352 Oslo
Org nummer 920 519 504