Kamp- og konkurransereglement for Eserien

Gyldig fra 26. februar 2020.
Oppdatert 16. april 2020.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1 Virkeområde

Dette kamp- og konkurransereglementet ("Reglementet") gjelder for Norsk Toppfotball (NTF), NTFs medlemsklubber som deltar i ESERIEN og deltakere tilknyttet NTFs medlemsklubber som deltar i ESERIEN.

Reglementet er avledet fra og suppleres av EAs konkurransebestemmelser for FIFA 20 og NTFs deltakerreglement.

§ 1-2 Fair Play

Klubbens spillere, lag, lagledere, trenere, støtteapparat, administratorer og ansatte forventes å etterleve prinsippene om lojalitet, integritet og fair play (god sportsånd).

Disse prinsippene skal være førende for tolkning og bruk av Reglementet.

§ 1-3 Endringer i Reglementet

Endringer i Reglementet vedtas i fellesskap av Monday Sport AS og NTF (heretter i fellesskap "Arrangøren"). Endringene trer i kraft når de er lagt ut på NTFs hjemmeside.

Enhver deltaker eller klubb som deltar i ESERIEN kan sende inn forslag til endringer i Reglementet til Good Game AS og NTF. Good Game AS og NTF kan sende forslag til endringer i Reglementet på høring til klubbene.

§ 1-4 Definisjoner

 1. ESERIEN: en turnering i dataspillet FIFA i regi av NTF som er inndelt i et gruppespill og et sluttspill.
 2. E-sport: Med e-sport eller elektronisk sport menes dataspill i en formalisert konkurranse, der man benytter datamaskiner eller spillkonsoller og datanettverk som direkte regelgivende forutsetning for spillet som utøves.
 3. Spiller: Med spiller menes en person som er utøveren av selve e-sporten i ESERIEN.
 4. Deltaker: Med deltaker menes spiller, trener, alle i trenergruppen og støttepersoner relatert til det e-sportslige i NTFs medlemsklubber som deltar i ESERIEN..
 5. Administrator: Med administrator menes person som opptrer som dommer under kamper innenfor e-sport eller på annen måte setter rammer for utøvelsen av e-sporten fra Arrangørens side.
 6. Kamp: En fotballkamp inne i spillet som varer til kampuret viser 90 minutter + overtid (gruppespill) eller i enkelte tilfeller 120 minutter + straffekonkurranse (sluttspill)
 7. Møte: To kamper mellom samme klubber som til sammen regnes om til en seier for den ene klubben eller et uavgjortresultat.

Kapittel 2.ESERIEN, lag og roller

§ 2-1 Forhold til andre turneringer

ESERIEN er et kvalifiseringsspill ("EA Sports FIFA Global Series Official League Licensed Qualifying Event") der det kan opptjenes "Global Series Points " som igjen danner grunnlag for mulig deltagelse i et større finale-/sluttspill kalt "EA Sports FIFA Global Series" i regi av Electronic Arts (EA).

§ 2-2 Turneringsform og spilleregler

 1. ESERIEN består av seriespill som kvalifiserer til et sluttspill bestående av 8 lag.
  • Seriespillet gjennomføres som en “round robin” der lagene møter hverandre en gang hver.
  • De 6 beste lagene er umiddelbart kvalifisert til sluttspill.
  • Lagene på plass 7-14 spiller playoff om de to siste sluttspillsplassene.
 2. Seriespillet foregår online, der spillerne sitter i sine respektive kamparenaer, mens sluttspillet foregår på egnet sted valgt av Arrangøren med publikum til stede.
 3. Hver klubb skal før sesongen melde på minimum to, maksimum fire spillere per lag som deltar, som skal representere dem gjennom hele sesongen i ESERIEN.
  • Før hver serierunde melder klubben inn hvilke spillere som skal delta på vegne av dem.
  • Klubbene kan melde på en spiller til så mange serierunder og sluttspillsrunder de ønsker, men hver spiller kan kun spille halvparten (50%) av kampene mot hver motstander og også halvparten (50%) av sitt lags totale antall kamper.
  • Seriespilletspilles i spillmodusen Fifa Ultimate Team, også kjent som “FUT”. Spillernes lag skal settes opp etter restriksjonene beskrevet i § 2-6.
  • Sluttspillet gjennomføres også i FUT, men på egne brukerkontoer utdelt fra EA via Arrangøren.
 4. Hvert møte mellom to klubber består av to kamper (1v1) i spillet der hver klubb har en hjemmekamp og en bortekamp.
  • Hver av spillerne spiller hver sin kamp
  • Klubbene melder til Arrangøren hvilken av spillerne som spiller hvilken kamp uten å kjenne til motstanderens valg. Frist for innmelding er kl. 12.00 dagen før kampdag. Innmelding sendes til eserien@mondayproduction.no. Overholdes ikke fristen velger arrangør hvem som skal spille.
  • Hver kamp i gruppespillet skal spilles til kampuret viser 90 minutter + overtid. Spillets innstillinger skal settes slik at en omgang varer 6 minutter.
  • Det er ikke tillatt for spillerne å hoppe over repriser etter mål i spillet.
  • Hver av spillerne kan pause spillet 3 ganger per kamp for å gjøre endringer i lagoppstillingen eller formasjoner. En pause skal ikke overstige 40 sekunder.
 5. Resultatet (målforskjellen) fra de to kampene legges sammen for å avgjøre hvem som vinner møtet.
  • I seriespillet gir seier sammenlagt 3 poeng, mens likt antall mål gir uavgjort resultat som gir 1 poeng til begge lag. Tap gir 0 poeng.
 6. Dersom to lag står med like mange poeng etter fullført seriespill skal følgende momenter avgjøre plassering (i rangert rekkefølge):
  • Målforskjell
  • Innbyrdes oppgjør
  • Antall scorede mål
  • Antall innslupne mål
  • omkamp
 7. En klubb kan ikke benytte andre spillere i ESERIEN enn de som er påmeldt før sesongen, dog slik at klubben søke Arrangøren om tillatelse til å melde på en ekstra spiller dersom ekstraordinære forhold tilsier det. En slik ekstra spiller må være spilleberettiget etter kravene i § 2-4 nr. 2.
 8. I kampene om de siste sluttspillsplassene (playoff) skal det alltid kåres en vinner som går videre til neste runde. Dette innebærer at dersom det står likt etter to spilte kamper, spilles en tredje kamp i modusen 2v2.

§ 2-3 Egne bestemmelser for sluttspillet

 1. Sluttspillet gjennomføres som en utslagsturnering som ender opp i en finale
  • Hvert møte består av to kamper, der siste kamp går til ekstraomganger hvis summen av målene i de to kampene ellers ville gitt uavgjortresultat.
  • Arrangør utfører myntkast for å bestemme hvilken spiller som spiller hvilken kamp.
  • Dersom kampene står uavgjort etter to kamper avgjøres kampen med en tredje kamp i modusen 2v2.
  • Lagene melder hvilken spiller som spiller hvilken kamp senest 2 timer før kampstart eller så fort det lar seg gjøre etter forrige kamp.
  • Finalen spilles best av tre kamper, der tredjekampen kun spilles dersom det begge lag har vunnet hver sin kamp. En eventuell tredjekamp skal spilles 2v2.
 2. Sluttspillet spilles i FUT-modus der lagene på forhånd har meldt inn sine “kort” i lagoppstillingen.
  • Frist for innmelding av lagoppstilling er 24 timer før sluttspillets start.
 3. Sluttspillet gjennomføres på egne kontoer utdelt fra EA gjennom Arrangøren.
 4. Utslagsturneringen spilles til det gjenstår to lag i en finale som avgjør vinneren.
  • Det spilles også “bronsefinale” om 3. plassen.
  • Bronsefinalen spilles best av to kamper.

§2-4 Spilleberettigelse mm.

 1. For deltakelse i ESERIEN skal hver klubb ha minimum 2 spilleberettigede spillere i stallen.
 2. For at en spiller skal være spilleberettiget må spilleren:
  • Ha signert spillerkontrakt for ESERIEN med en av NTFs medlemsklubber som er påmeldt ESERIEN
  • Ha fylt 16 år
  • Være registrert som deltaker for klubbens lagoppstilling hos Arrangøren senest 48 timer før kampstart. Lagoppstillingen skal presisere hvilken spiller som spiller hvilken kamp.
  • Være bosatt i Norge med mindre Arrangøren innvilger unntak.
  • Ikke ha deltatt for annen klubb inneværende sesong.

§ 2-5 Tekniske hjelpemidler

 1. Alle kamper i seriespillet spilles på en Playstation 4 som er utdelt lagene fra arrangør i forkant av seriestart.
  • Utstyrets skal kun benyttes til gjennomføring av ESERIEN og i tråd med beskrivelsene i vedlegg 4.
 2. Teknisk ansvarlig plikter å gjennomføre testing og klargjøre utstyr i tråd med beskrivelsen i vedlegg 4 på kampdag.
 3. Arrangøren plikter å tilby ferdig oppsett med en dualshock 4-kontroller.
 4. Spillerne kan spille med egne kontrollere.
  • Det er ikke tillatt å programmere inn spesialdesignede kommandoer i kontrollene. Egne kontrollere skal kun være Sony-lisensierte kontrollere med ubrutt forsegling (seal of approval).
 5. Spillerne kan bare spille med eget headset såfremt Arrangøren tillater det.
 6. Spillerne plikter å sette opp FUT-lag og taktikk klart til kamp senest en time før kampstart.
  • Dersom spillerne ønsker å bruke eget utstyr gjøres dette på eget ansvar. Arrangøren supporterer ikke utstyr som ikke er en del av det på forhånd utsendte utstyret. Konsekvensene av å bruke eget utstyr kan være at kampen ikke kan gjennomføres, som vil resultere i at det laget som forårsaker feilen taper kampen 3-0.
  • Dersom spillerne ønsker å ta med eget utstyr til bruk i kamp på offline arrangementer (sluttspill), skal utstyret leveres til administrator en time før normalt oppmøte som beskrevet over.
 7. Dersom kampen ikke kan gjennomføres som en følge av manglende forberedelser eller teknisk testing fra det ene lagets side, vil laget idømmes et 3-0 tap.

§ 2-6 Bestemmelser om FUT-lag

 1. Når det spilles i spillmodusen FUT gjelder følgende begrensninger på laget man kan delta med:
  • Max 1 TOTY/ICON MOMENTS, denne kan erstattes med en ekstra spiller med 90+ rating eller et base/mid/prime ICON.
  • Max 1 base/mid/prime ICON
  • Max 2 90+ spillere
  • Max 3 spillere mellom 86-89 rating.
  • Resterende spillere under 86 (inkluderer benk)
  • Keeper kan velges fritt uavhengig av disse restriksjonene.
 2. Spilleren må opprette et FUT-lag for bruk i ESERIEN. Laget skal være navnet etter klubben spilleren representerer med et passende kortnavn.
 3. Det er ikke tillatt for klubbene å investere i kortpakker eller spillets egen valuta til bruk i FIFA 20.
 4. Lagoppstillingen skal sendes inn til kamparrangør senest 12:00 dagen før kampdag.
  • Det er ikke tillatt å endre på lagoppstillingen underveis under kampdagen

Kapittel 3. Tidspunkt, dato og sted for kamper

§ 3-1 Spilleplan. Berammelse av kamper

 1. Arrangøren publiserer spilleplan for sesongen for gruppespillet. Spilleplanen skal angi tidspunkt, dato, og sted for alle ordinære serierunder. Spilleplanen skal også indikere når og hvor sluttspillet skal finne sted.
 2. Arrangøren publiserer detaljert spilleplan over serierundene senest 48 timer før kampstart.

§ 3-2 Endringer i spilleplanen. Omberammelse

 1. Arrangøren kan gjøre endringer i den publiserte spilleplanen eller foreta omberammelser av enkeltkamper. Slike endringer skal meddeles så tidlig som mulig og alltid med minst 48 timers varsel, med mindre begge klubber samtykker i kortere frist. Flytting av kamp til et senere tidspunkt samme dag kan skje med kortere varsel enn 48 timer.
 2. Merutgifter en klubb påføres som følge av endringer eller omberammelser etter § 3-2 skal erstattes av NTF.

§ 3-3 Endring i spilleplan fra klubbens side

 1. Klubbene kan gjennom søknad:
  • Be om å få endre på hvilke spillere som representerer dem i en gitt serierunde.
  • Be om omberammelse av en kamp, jf. §§ 3-4 og 3-5.
 2. Søknad skal foreligge senest 48 timer før kampstart eller så snart forholdet som begrunner endringen er kjent for klubben.
 3. For at en kamp skal utsettes må minimum ett av følgende kriterier være oppfylt:
  • Begge spillerne må være utilgjengelige for kamp til original kamptid, eller
  • Spilleren som er tilgjengelig for kamp må være eneste tilgjengelige slik at det ikke er mulig for laget å gjennomføre kamper uten at spilleren overstiger grensen for andel spilte kamper som beskrevet i § 2-2 nr. 3 bokstav b.

§ 3-4 Endring i spilleplan på grunn av representasjon på landslag eller deltakelse i annet EA Global series arrangement

 1. En klubb kan etter søknad endre hvilke spillere som representerer dem i en kamp dersom en eller flere av lagets deltakere deltar på arrangement i forbindelse med landslag, eller klubbens lag/deltakere deltar på en internasjonalt turnering av omfang som klassifiseres som «stort».I FIFA19 defineres dette som et av EA sine Global Series arrangement. Disse er: FUT Champions Cup, Licensed Qualifier Event, FIFA eClub World Cup, FIFA eNations Cup og FIFA eWorld Cup.

§ 3-5 Endring i spilleplan på grunn av sykdom eller akutte hendelser

 1. Søknad om endring av spillere som representerer klubben i en kamp som følge av årsaker nevnt nedenfor må sendes til Arrangøren sentralt senest fire timer før kampstart.
  • Søknad om å utsette kamper må i tillegg oppfylle ett av kriteriene i § 3-3 nr. 3.
  • Søknad som nevnt over kan bli innvilget etter fristen ved akutte hendelser, men i behandlingen vil det vektlegges om dette kunne blitt varslet på et tidligere tidspunkt.
 2. En klubb som på grunn av sykdom ikke disponerer et tilstrekkelig antall spilleberettigede deltakere til en kamp, kan etter søknad få innvilget endringer i spilleplanen. Søknaden sendes til Arrangøren sentralt og må inneholde legeerklæring for de aktuelle spillerne. Dersom legeerklæring ikke er tilgjengelig, må denne ettersendes snarest.
 3. En klubb kan etter søknad få innvilget endringer i spilleplanen dersom en eller flere av lagets deltakere eller ledere blir rammet av en plutselig, alvorlig sykdom, skade etter ulykke eller død i løpet av de siste tre døgn før kampen. Søknaden skal da sendes så snart som mulig til Arrangøren sentralt.
 4. En klubb kan etter søknad også få innvilget endringer i spilleplanen på grunn av andre plutselige, uforutsette hendelser som gjør det urimelig å kreve at laget gjennomfører kampen. Søknaden skal sendes snarest mulig og inneholde dokumentasjon for hendelsen. Søknaden sendes til Arrangøren sentralt.

§ 3-6 Følger av utsatte og avbrutte kamper

 1. Kamper som blir utsatt eller avbrutt etter §§3-4 og 3-5 skal spilles så snart som mulig. Arrangøren berammer ny kamp etter å ha forhørt seg med begge klubbene.
 2. Den nye kampen skal spilles på tidspunkt, dato og sted fastsatt av Arrangøren.

§ 3-7 Tekniske problemer og avbrudd i kamp.

 1. Ved avbrudd i kamp som skyldes tekniske problemer, slik som strømbrudd eller bortfall av nett, skal kampen startes på nytt med følgende endringer:
  • Stilling ved bruddtidspunktet skal legges til sluttresultatet.
  • Administrator noterer tiden på spillets interne klokke og runder ned til nærmeste hele ti-minutter. Dette tallet trekkes fra 90 minutter for å beregne hvor lenge den nye kampen skal spilles før avbrudd.
  • Administrator skal følge kampen nøye og kan tillate inntil 3 minutter av spillets interne tid til å fullføre et angrep og på den måten simulere overtid.
 2. Dersom nettet er permanent nede etter brudd i kamp eller nettlinjen er så ustabil at kampen ikke kan gjennomføres sportslig sett, skal kampen utsettes.
  • Lagene må bli enige om en nytt tidspunkt for gjennomføring så fort som mulig. Dersom nettproblemene vedvarer, må lagene i fellesskap finne en tid innen klokken 18:00 neste dag.
  • Dersom forhold utenfor lagets kontroll gjør det umulig å fullføre kampen på kamparenaen innen fristen, kan laget søke arrangør om å spille fra annen lokasjon.
  • I sluttspillet skal det startes en offline kamp i FUT-spillmodusen gitt at spillerne har fått tilgang på spesialkontoer fra EA. I motsatt tilfelle løses dette i modusen Kick-off.

Kapittel 4 Krav til oppførsel og mulige sanksjoner

§ 4-1 Virkeområde for sanksjonsbestemmelsene

 1. Sanksjonsbestemmelsene gjelder for:
  • Deltaker
  • Klubb
  • Klubbrepresentanter
  • Administratorer

§ 4-2 Sanksjonsbelagte handlinger/unnlatelser

 1. Sanksjoner kan ilegges den som bryter bestemmelsene i Reglementet.
 2. Sanksjoner kan også ilegges den som:
  • utøver rettstridig vold, begår seksuelle overgrep eller seksuell trakassering, eller opptrer uredelig eller uhøvisk i forbindelse med arrangement
  • gir uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer til Arrangøren eller administrator
  • nyter alkohol/rusmidler eller serverer alkohol på ESERIENS arrangement
  • fremstår i beruset tilstand eller er påvirket av rusmidler i forbindelse med konkurranse, trening, treningssamlinger eller i andre forbindelser hvor vedkommende representerer klubben,
  • fremsetter ytring i forbindelse med kamp eller turnering i ESERIEN som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, kjønn, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering,
  • på annen måte opptrer slik at det klart kan skade Arrangøren sitt e-sportarbeid, anseelse eller e-sportens anseelse,
  • manipulerer en konkurranse, herunder f eks. med mål om økonomisk vinning for seg selv eller andre, eller urettmessig søker å påvirke resultatet av konkurransen eller enkelthendelser underveis i konkurransen,
  • Endrer/modifiserer teknisk utstyr på en slik måte at det sikrer bedre prestasjoner, herunder elektronisk doping,
  • deltar i pengespill relatert til en konkurranse der vedkommende deltar, eller
  • ikke respekterer ilagt sanksjon gitt i medhold av dette kapittel.

§ 4-3 Øvrige forhold

 1. All aktivitet i regi av ESERIEN skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
 2. Det skal utvises god sportsånd og vises respekt overfor alle medlemmer, konkurrenter og andre impliserte i trenings- og konkurransesammenheng.
 3. Deltakerne skal ta aktivt avstand fra bruk av dopingmidler, og tilstrebe en livsstil som er forenlig med NTFs og idrettens verdier.
 4. Deltakerne plikter å gjøre seg tilgjengelig for intervju før og etter kamp dersom Arrangøren ønsker dette.
 5. Arrangøren kan kreve at deltakere skal endre kallenavn i spillet dersom det er grunn til å tolke dette som støtende eller på annen måte i strid med ESERIEN og NTFs verdier.

§ 4-5 Sanksjoner

 1. Brudd på ovennevnte bestemmelser kan sanksjoneres av NTF på følgende måte:
  • Irettesettelse/advarsel
  • Utelukkelse i en angitt periode
  • Eksklusjon i en periode på maksimalt ett år
  • Tap av poeng/plassering/pengepremie
 2. NTF kan ikke ilegge sanksjoner uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling, hensett forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet.
 3. Gjentatte overtredelser kan resultere i eskalering av sanksjonsform.